Val kabinet en gevolgen regulering middenhuur

Door
Daniel
Gepubliceerd op
9/8/2023
val kabinet en gevolgen regulering middenhuur

Er wordt de laatste dagen veel geschreven over de impact van de val van het kabinet op de woningmarkt. Wij hebben het een en ander gelezen zodat jij dat niet hoeft te doen. 

Belangrijkste punten

  • Na de zomerstop zal blijken of de middenhuur regulering van Hugo de Jonge controversieel wordt verklaard en on hold wordt gezet. De Tweede Kamer zal hierover beslissen en een lijst maken van het beleid dat wordt gepauzeerd.
  • De invoering van de middenhuur regulering wordt in ieder geval met maanden uitgesteld, maar er bestaat een grotere kans dat het helemaal wordt geannuleerd. Ondanks dat er veel politiek kapitaal in is geïnvesteerd.
  • Het is mogelijk dat de regulering later in aangepaste of afgezwakte vorm wordt herzien, afhankelijk van de politieke kleur en de uitgangspunten van het nieuwe kabinet.

Impact val kabinet op de woningsector

Met de val van het kabinet-Rutte IV komen grote vraagstukken en de woningmarkt in gevaar. Organisaties, zoals Bouwend Nederland en VNO-NCW, uiten hun teleurstelling en bezorgdheid over de politieke onrust. De verduurzaming, betaalbaarheid van huren en de leefbaarheid van wijken kunnen niet langer vertraging tolereren, zegt Aedes, de koepel van woningcorporaties in een artikel van RTL nieuws.

De langetermijndossiers zullen hoogstwaarschijnlijk blijven liggen totdat er een nieuw kabinet is aangetreden. Dit betekent dat belangrijke wetgeving en besluitvorming vertraging oplopen. Politiek gevoelige wetsvoorstellen kunnen als controversieel worden bestempeld en worden niet verder besproken tijdens de demissionaire periode.

Het stikstofdossier bemoeilijkt al geruime tijd de woningbouw, infrastructuur en het behalen van klimaatdoelen. Bouwend Nederland hoopt dat het kabinet de plannen op dit gebied alsnog zal doorzetten. De bouwsector wacht niet alleen op bouwwetten, maar ook op de beloofde kabinetsvisie over landbouw en maatregelen om stikstof te verminderen.

Het uitblijven van vooruitgang op deze gebieden wordt gezien als een achteruitgang voor de branche. Het terugdringen van de uitstoot kan ruimte creëren voor nieuwbouw en infrastructuur, waardoor de krappe woningmarkt kan worden verlicht. Echter, de branche heeft niet alleen behoefte aan bouwwetten, maar ook aan de beloofde kabinetsvisie en stikstof reducerende maatregelen.

Alles hangt met alles samen en heeft enorme consequenties.

Wetten van minister Hugo de Jonge

Het voortbestaan van vernieuwende wetten van minister De Jonge lijkt onzeker, aangezien ze het risico lopen te worden verworpen voordat ze door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. Eén van deze wetten is de Wet versterking regie volkshuisvesting, een ingrijpende wijziging van de nieuwe Omgevingswet die op 1 januari van kracht gaat. Deze wet is bedoeld om het Rijk meer controle te geven over de hoeveelheid, locatie en doelgroep van nieuwbouwwoningen.

Een belangrijk doel van de Wet versterking regie volkshuisvesting is om ervoor te zorgen dat nieuwe woningen in alle gemeenten betaalbaar worden, met als streefpercentage twee derde van de woningen. Daarnaast beoogt de wet ook het verkorten van procedures bij juridische geschillen over bouwlocaties en het verschaffen van de bevoegdheid aan de minister om bindende uitspraken te doen bij conflicten tussen woningcorporaties, gemeenten en langdurige geschillen over bouwlocaties.

{{cta-component}}

Wet betaalbare huur

Een andere wet van De Jonge die op veel weerstand stuit, is de Wet betaalbare huur. Deze wet voorziet in boetes tot 90.000 euro voor verhuurders die te hoge prijzen vragen voor 'middenhuur', met een maximumgrens van ongeveer 1.120 euro per maand. Vanuit de markt kwam er echter veel kritiek op dit wetsvoorstel, omdat verhuurders, vastgoedbeleggers en banken vreesden dat hun verdienmodel hierdoor in gevaar zou komen zoals in een artikel van NRC wordt beschreven.

Een ander recentelijk niet-goedgekeurd plan van De Jonge betreft het toewijzen van koopwoningen met een maximale prijs van 355.000 euro aan lage- en middeninkomens. Hoewel de Tweede Kamer wel heeft ingestemd met het idee dat gemeenten woningen deels kunnen toewijzen aan onder andere eigen inwoners en mensen met cruciale beroepen, is het onzeker of deze wet ook door de Eerste Kamer zal worden aangenomen.

De toekomst van deze vernieuwende wetten hangt nu aan een zijden draadje aangezien het eerst duidelijk moet worden welke onderwerpen controversieel verklaard gaan worden

Box 3

De val van het kabinet zorgt voor nog meer onzekerheid met betrekking tot de vermogensrendementsheffing, ook bekend als box 3. Het was naar verluidt bijna overeengekomen dat belasting zou worden geheven op daadwerkelijke rendementen in plaats van het fictieve rendement van 6,17 procent. Dit zou betekenen dat bij vastgoedbeleggingen belasting wordt betaald over de werkelijk behaalde inkomsten, in plaats van een vastgesteld percentage. In eerste instantie zou dit van invloed zijn op vastgoedbeleggingen buiten een bv. Staatssecretaris Van Rij had de intentie om nog deze zomer een aangepast wetsvoorstel hierover in te dienen. Het is echter zeer onzeker of dit zal gebeuren vanwege de val van het kabinet. Aanvullend op deze Box 3 aanpassingen presenteren wij bij elke belegging op Dwello een zo transparant mogelijk verhaal van je mogelijke rendement op het vastgoed.

Meer weten over beleggen met Dwello?
Bekijk direct het laatste aanbod
Leer meer over hoe Dwello werkt
Besloten en kosteloos verkopen met Dwello
Direct inzicht in de business case
Besloten verkoop
Meer dan 4000 beleggers

Academy artikelen uit dezelfde reeks