Prinsjesdag 2022 en gevolgen voor de belegger

Door
Daniel
Gepubliceerd op
6/3/2023
Visualisatie voor prinsjesdag 2022 en het gevolg voor de belegger

Dinsdag 20 september vindt prinsjesdag 2022 plaats, het kabinet presenteert het belastingplan voor 2023. Elke derde dinsdag in september is het in Nederland Prinsjesdag, de dag waarop de troonrede wordt voorgedragen en de plannen van de regering voor het komende jaar duidelijk worden. Dit kan voor jou als vastgoedbelegger ook de nodige gevolgen hebben. De begrotingsnota en de rijksbegroting van de overheid worden op hetzelfde moment gepresenteerd. Wij houden je op de hoogte van de laatste updates.

Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2022 voor de vastgoedbelegger?

Er worden tijdens Prinsjesdag 2022 naar verwachting een aantal zaken gepresenteerd die gevolgen kunnen hebben voor de particuliere beleggers en zakelijke beleggers. Zoals al veel wordt besproken binnen de vastgoedsector gaan er in Box 3 veranderingen plaatsvinden in voorbereiding naar de nieuwe regelgeving in 2026. Daarnaast gaat de overdrachtsbelasting omhoog gaan en wordt de verhuurderheffing afgeschaft. Er zijn mogelijk ook gunstige veranderingen voor de vastgoedbelegger die wilt verduurzamen met zonnepanelen. Hieronder volgt een overzicht van wat we nu al weten.

Box 3

In box 3 zullen veranderingen plaats vinden. Vanaf 2026 zal een nieuw belastingstelsel worden ingevoerd dat gebaseerd is op reële opbrengsten zoals rente, dividenden en huuropbrengsten. In 2023, 2024 en 2025 zal wetgeving worden aangescherpt om de periode tot het toekomstige belastingstelsel van 2026 te overbruggen. Hoe de exacte wetgeving er gaat uitzien is nog niet bekend. 

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen door het kabinet om het heffingsvrije vermogen in box 3 te verhogen naar €80.000,-, echter het lijkt er op dat ze dit nu toch achterwege laten.

Overdrachtsbelasting

Met ingang van 2023 wordt de overdrachtsbelasting, op niet voor bewoning bestemde gebouwen en op woningen die worden aangekocht door rechtspersonen en particulieren die er niet zelf gaan wonen, kortom de vastgoedbelegger, verhoogd. Waar in eerdere berichten werd gesproken over een verhoging van 8 naar 9 procent blijkt uit de voorjaarsnota 2022 dat het kabinet de overdrachtsbelasting wilt verhogen van 8 naar 10,4 procent.

Verhuurdersheffing

Als je nu meer dan 50 huurwoningen bezit waarvan de maandelijkse huur niet hoger is dan de huurtoeslaggrens, bent je onderworpen aan de verhuurderheffing. Je moet dan een belastingaangifte indienen en de verhuurderheffing betalen.

In het coalitieakkoord is overeengekomen dat de de verhuurderheffing per 1 januari 2023 geheel wordt afgeschaft. Deze afschaffing vindt niet geleidelijk plaats maar vanaf 1 januari 2023 in één keer. 

Zonnepanelen

Het kabinet wilt gebruik maken van de mogelijkheid voor EU-lidstaten om een nultarief voor de btw toe te passen op onder meer de levering en installatie van zonnepanelen op woningen. Nu is dat nog 21% op zowel de aanschaf- als plaatsingskosten. Wel kunnen particulieren al gebruik maken van de btw teruggaaf regeling. Vanaf 2023 is dit verleden tijd en hoef je ook geen aanvraag meer in te dienen voor de kleine ondernemersregeling (wat tot meer bureaucratie kan leiden). In de meeste gevallen kunnen zonnepanelen dan zonder BTW-druk of verplichtingen op woningen worden geplaatst.

Prinsjesdag belastingplan 2023

In het Coalitieakkoord en de Voorjaarsnota 2022 van 20 mei zijn al veel voornemens en plannen voor de komende jaren aangekondigd. Daartoe behoren ook enkele belastingmaatregelen die op Prinsjesdag in het belastingplan 2023 hoogstwaarschijnlijk worden gepresenteerd. 

Wij updaten dit artikel na Prinsjesdag met de laatste informatie.

Academy artikelen uit dezelfde reeks