Belangrijke wetswijzigingen en de invloed op de vastgoedbelegger

Door
Daniel
Gepubliceerd op
29/12/2023
Image van de tweede kamer in Nederland

Wellicht heb je het al gelezen in het nieuws. Er zijn de afgelopen weken, ondanks de demissionaire status van het kabinet toch belangrijke wijzigingen doorgevoerd die belangrijk zijn voor jou als vastgoedbelegger.

In het kort:

Huurplafond versoepeld voor nieuwbouw en verduurzaming:

  • 10% opslag op maximale huurprijs voor huurwoningen gebouwd in komende twee jaar.
  • Aanpassingen in puntenstelsel om lagere huren na verduurzaming te voorkomen, inclusief verzwakking van de WOZ-cap.

Einde aan tijdelijke huurcontracten:

  • Meerderheid in Eerste Kamer keurt verbod op tijdelijke huurcontracten goed.
  • Enkele uitzonderingen, zoals contracten voor studenten, expats, tijdelijk buitenlands verblijf en behoud van tijdelijke verhuur aan naaste familieleden.

Laten we dieper ingaan op de details van deze ontwikkelingen.

1. De Jonge versoepelt huurplafond voor nieuwbouw en verduurzaming

In een poging beleggers tegemoet te komen die willen investeren in de bouw van nieuwe huurwoningen in het middensegment of in verduurzamingsprojecten, heeft minister De Jonge besloten het wetsvoorstel voor de maximering van de middenhuur aan te passen. Deze aanpassing omvat enkele opvallende veranderingen die de vastgoedmarkt kunnen beïnvloeden.

De meest in het oog springende wijziging is de introductie van een opslag van 10% op de maximale huurprijs van huurwoningen die de komende twee jaar worden gebouwd. Deze maatregel beoogt beleggers te stimuleren te investeren in nieuwbouwprojecten en draagt bij aan de diversificatie van het huuraanbod in het middensegment.

Daarnaast heeft de minister aangekondigd het puntenstelsel aan te passen, een cruciaal instrument bij het bepalen van de maximale huurprijs. Deze aanpassing is bedoeld om ervoor te zorgen dat beleggers die woningen verduurzamen, niet worden gestraft met lagere huren in de praktijk.

Een andere interessante ontwikkeling is de verzwakking van de WOZ-cap op de huur van een woning. Sinds mei vorig jaar mogen verhuurders de WOZ-woningwaarde voor maximaal 33% meetellen in de berekening van het aantal punten van een vrijesectorhuurwoning. Minister De Jonge streeft ernaar dat als een woning door de WOZ-cap straks weer onder de 186 punten zakt, de verhuurder toch de maximale huur van €1100 mag rekenen.

Hoewel deze maatregelen bedoeld zijn om investeringen in nieuwbouw en verduurzaming aan te moedigen, is het van belang de zorgen serieus te nemen en de mogelijke impact ervan op uw vastgoedportefeuille zorgvuldig te overwegen.

2. Einde aan tijdelijke huurcontracten

Een tweede belangrijke wetswijziging die vastgoedbeleggers zal beïnvloeden, is het voorgenomen verbod op tijdelijke huurcontracten. Ondanks enige weerstand in de Eerste Kamer heeft dit voorstel een meerderheid behaald en heeft het als doel huurders meer zekerheid te bieden.

De goedkeuring van dit voorstel heeft echter enkele beleggers doen opschrikken, gezien het feit dat tijdelijke huurcontracten een instrument waren dat vaak werd gebruikt om flexibiliteit te bieden aan zowel verhuurders als huurders. Desalniettemin zijn er enkele uitzonderingen opgenomen in de nieuwe wet. Huizeneigenaren behouden het recht om tijdelijke huurcontracten aan te bieden aan studenten, expats, of bij een tijdelijk verblijf in het buitenland. Ook blijft tijdelijke verhuur aan naaste familieleden toegestaan.

In een tijd waarin zekerheid en stabiliteit essentieel zijn, kan het einde aan tijdelijke huurcontracten een verschuiving in de dynamiek van de vastgoedmarkt betekenen. Het is daarom van groot belang dat u als vastgoedbelegger deze veranderingen nauwlettend volgt en overweegt hoe ze uw huidige en toekomstige investeringen kunnen beïnvloeden.

Wij blijven de ontwikkelingen in de politiek in ieder geval op de voet volgen. Het is onze missie om jou te voorzien van relevante informatie en ondersteuning in deze dynamische tijden. Wij adviseren je dan ook om contact met ons op te nemen voor persoonlijk advies op maat, afgestemd op jouw specifieke situatie en investeringsdoelen.

Academy artikelen uit dezelfde reeks