Wat zijn de ICR ratio en DSCR ratio?

Door
Martijn
Gepubliceerd op
6/3/2023
ICR ratio en DSCR ratio icoon afbeelding

Je hebt de termen wellicht al verschillende keren voorbij horen komen, ICR, DSCR, maar wat betekent dit nu eigenlijk?

Voor investeren in vastgoed is de interest coverage ratio (ICR) en Debt Service Coverage Ratio (DSCR) sinds de stijging van de rente een belangrijke term geworden in de vastgoedwereld. Heel simpel is het een ratio die banken hanteren om zeker te zijn dat er voldoende huurinkomsten worden ontvangen om eventuele kosten te dekken. In dit artikel zullen we deze ratio's nader toelichten.

Interest Coverage Ratio (ICR)

ICR-ratio staat voor Interest Coverage Ratio. Het is een maatstaf voor de financiële gezondheid van jouw beleggingspand en meet de verhouding tussen de inkomsten en de rentelasten. De ICR-ratio wordt berekend door het huurinkomsten te delen door de rentelasten. Als de huurinkomsten bijvoorbeeld € 20.000 bedragen en de rentelasten € 10.000 bedragen, dan is de ICR-ratio 2. Dit betekent dat de inkomsten van het beleggingspand twee keer zo hoog zijn als de rentelasten. De meeste banken hanteren op dit moment een ICR van 1,25.

Debt Service Coverage Ratio (DSCR)

De DSCR-ratio staat voor Debt Service Coverage Ratio en meet de verhouding tussen het inkomen en de totale schuldenlast. De DSCR-ratio wordt berekend door het huurinkomsten te delen door de totale schuldenlast, oftwel rente en aflossing. Als de huurinkomsten bijvoorbeeld € 20.000 bedragen en de totale schuldenlast € 15.000 bedraagt, dan is de DSCR-ratio 1,33. Dit betekent dat het inkomen van het vastgoedproject 1,33 keer zo hoog is als de totale schuldenlast. Over het algemeen wordt een DSCR-ratio van ten minste 1,05 als gezond beschouwd.

Beide ratio's zijn belangrijk voor vastgoedfinancieringen, omdat ze aangeven of het beleggingspand in staat is om zijn schulden af te lossen en rente te betalen. Als een beleggingspand een hoge ICR- en DSCR-ratio heeft, betekent dit dat het project over voldoende inkomsten beschikt om de schulden af te lossen en de rentelasten te betalen. Dit maakt het project minder risicovol voor de kredietverstrekker en verhoogt de kans op financiering.

Het is belangrijk om op te merken dat de kwaliteit en locatie van het beleggingspand, de huurders en hun huurcontracten, en de economische omstandigheden van de regio waarin het beleggingspand zich bevindt, ook belangrijke factoren zijn bij het beoordelen van een beleggingspand. Voor een bank is het daarom van groot belang om een grondige analyse te maken van al deze factoren om een weloverwogen beslissing te nemen over de financiering van een beleggingspand.

Academy artikelen uit dezelfde reeks