Envalue - De toekomst van taxeren

Door
Martijn
Gepubliceerd op
23/4/2023
Dwello logo + Envalue logo

Envalue en de toekomst van taxeren: Meer waarde voor vastgoedeigenaar en taxateur

De traditionele taxatie wereld is al jaren stroperig, traag en de kwaliteit van rapportages is vaak inconsistent. Dit komt door een gebrek aan transparantie in de markt, eenduidigheid van rekenmodellen en het minimale gebruik van data.

Envalue ziet de toekomst van taxeren echter anders. Door slim gebruik te maken van een hybride modellen waarbij openbare bronnen worden gekoppeld aan het te taxeren object en de locatie ervan, kan een vastgoed vraagstuk sneller worden opgelost en krijgt de klant naast een taxatiewaarde ook een inzicht op de duurzaamheidsscore, hoe deze te verbeteren en een uitgebreid marktadvies.

De visie van Envalue sluit naadloos aan bij de ambitie van Dwello. We zijn dan ook verheugd Envalue als partner aan ons platform te kunnen verbinden.

{{cta-component}}

Hybride taxeren: hoe werkt het

Hybdride taxeren is 80% data gedreven aangevuld met 20% kennis & kunde van de taxateur

Data

Data is van onmiskenbaar belang binnen het taxeren van vastgoed. Een taxateur van Envalue bezichtigt een object, daarbij worden foto’s gemaakt, de algehele staat van het object wordt bekeken en er wordt gekeken om hoeveel vierkante meters het gaat.

Vervolgens gaat de taxateur van Envalue het rekenmodel opstellen en worden er vergelijkbare transacties in de regio gezocht die de taxatiewaarde van het object kracht bij zetten. Deze transacties zijn een belangrijk onderdeel van de taxatie en kunnen van onschatbare waarde blijken in een taxatierapport. Door deze transacties te verrijken met informatie uit openbare bronnen, wordt deze van betere kwaliteit en kan de taxateur gemakkelijker een waardevolle transactie vinden.

Onderdeel van het taxatierapport is de marktanalyse. Hier wordt een globale schets gemaakt van de regio en sector waarin het pand zich bevindt. Ook wordt er gekeken naar o.a. nabijheid van voorzieningen, snelwegen etc. Ook deze data is middels openbare bronnen beschikbaar en kan voor het overgrote deel geautomatiseerd worden, waardoor er meer tijd over blijft voor de waardebepaling zelf.

Duurzaamheid speelt tevens een steeds groter wordende rol binnen commercieel vastgoed. Dit heeft steeds meer invloed op de waardebepaling van een object. Op basis van een aantal gebouw kenmerken wordt er een kostenraming gemaakt om het huidige energielabel up te kunnen waarderen naar een label dat de klant wenst of die ruimte geeft om te voldoen aan de eisen vanuit het WWS puntentelling systeem.

Kennis & kunde taxateur

Belangrijk om te vermelden is dat niet het model, maar de taxateur de waarde van een vastgoedobject vast stelt.

In een model zullen veel homogene specificaties gemodelleerd kunnen worden, maar de vastgoedmarkt is over het algemeen niet homogeen. Hierbij is de kennis en kunde van de taxateur van belang. Ieder object heeft namelijk maatwerk nodig om tot een waardevolle taxatie te komen.

Tevens zullen de uitgangspunten per taxatie verschillen. Hierbij is het belangrijk dat de taxateur een juist afweging zal maken van de uitgangspunten van het te taxeren object om zo tot een juiste weergave te komen van de huidige marktwaarde. Een afweging die niet in een model gevat kan worden.

Snelheid van taxeren, vroeger en nu

In de traditionele taxatiewereld moet een klant circa 3 tot 4 weken wachten op een taxatie. De tijd om een financiering rond te krijgen ligt meestal rond de 6 weken. Voor deze financiering is de taxatie van groot belang en kan zelfs doorslag gevend zijn. Doordat Envalue gebruik maakt van een hybride model kan de doorlooptijd terug worden gebracht naar 5 dagen. Financieringen zullen niet meer worden gefrustreerd door een te late taxatie en er zullen geen extra financieringskosten worden gemaakt. Daarnaast hoeft het taxatierapport niet meer stof te happen in de kast, maar zullen alle benodigde kerngegevens digitaal worden aangeleverd.

Wat levert dit op voor de klant?

Het hybride model van Envalue zorgt ervoor dat vastgoed sneller, beter gevalideerd en 100% betrouwbaar kan worden getaxeerd. “De betere analyse van het pand in combinatie met de snelheid zorgt ervoor dat de taxateur een steeds grotere rol van adviseur kan bekleden”. Dit zal voor de klant niet alleen geld opleveren, maar ook waardevolle informatie met het oog op duurzaamheid.

Direct een offerte via Envalue
Vraag een taxatie offerte aan
Hybdride taxatie - datagedreven
Snelle doorlooptijd van 5 werkdagen
Scherp voorstel voor Dwello klanten

Academy artikelen uit dezelfde reeks