Hoe toetst een bank een verhuurhypotheek?

Door
Martijn
Gepubliceerd op
2/5/2023
Afbeelding van bank voor een verhuurhypotheek

Een verhuurhypotheek is een van de meest gebruikte financieringsopties voor vastgoedbeleggers. Het proces van het verkrijgen van een verhuurhypotheek is echter anders dan het aanvragen van een standaard hypotheek voor een woning waarin je zelf gaat wonen. Banken kijken namelijk naar andere factoren bij het beoordelen van een verhuurhypotheek, omdat het risico voor de bank anders is dan bij een standaard hypotheek. In dit artikel zullen we uitleggen hoe een bank een verhuurhypotheek beoordeelt.

1. Inkomsten uit huur

Bij het aanvragen van een verhuurhypotheek zal de bank allereerst kijken naar de inkomsten die verwacht worden uit de huur van het vastgoed. Dit is het belangrijkste aspect dat wordt beoordeeld, omdat dit de belangrijkste bron van inkomsten voor de vastgoedbelegger zal zijn. De bank zal onderzoeken wat de huurprijzen zijn voor vergelijkbare panden in de omgeving en beoordelen of deze realistisch zijn. Hierbij kan ook gekeken worden naar de huuropbrengsten van de afgelopen jaren, als deze al verhuurd zijn. Op basis hiervan kan de bank inschatten wat de potentiële inkomsten uit huur zijn en of deze voldoende zijn om de verhuurhypotheek af te lossen.

2. Kosten en opbrengsten

Naast de inkomsten uit huur zal de bank ook kijken naar de kosten en opbrengsten van het vastgoed. Hierbij worden onder andere de onderhoudskosten, verzekeringen en belastingen meegenomen. Ook wordt er gekeken naar de eventuele bijkomende kosten voor de verhuur, zoals bijvoorbeeld de kosten voor een verhuurmakelaar. Op basis van deze gegevens kan de bank berekenen wat de netto-opbrengst zal zijn en of deze voldoende is om de verhuurhypotheek af te lossen.

3. Waarde van het vastgoed

Naast de inkomsten en kosten zal de bank ook de waarde van het vastgoed beoordelen. Hierbij wordt gekeken naar de locatie van het vastgoed, de staat van onderhoud en de marktwaarde. De bank zal hierbij gebruik maken van een taxatierapport, waarin een onafhankelijke taxateur de waarde van het vastgoed bepaalt. De bank zal deze waarde vervolgens vergelijken met de hoogte van de verhuurhypotheek om te beoordelen of het risico voldoende is afgedekt.

4. Risicoanalyse

Een verhuurhypotheek brengt voor de bank meer risico met zich mee dan een standaard hypotheek. Het risico bestaat namelijk uit het feit dat de inkomsten uit huur kunnen tegenvallen, bijvoorbeeld door leegstand of huurders die niet betalen. Ook kunnen de onderhoudskosten hoger uitvallen dan verwacht. Om deze risico's goed in kaart te brengen, zal de bank een uitgebreide risicoanalyse uitvoren. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de financiële positie van de vastgoedbelegger, het verleden van de huurders en de algemene economische omstandigheden in de regio waar het vastgoed zich bevindt. Op basis van deze analyse kan de bank beoordelen of de vastgoedbelegger in staat zal zijn om de verhuurhypotheek af te lossen, zelfs als de inkomsten uit huur tegenvallen.

5. Eigen vermogen

Een belangrijke factor bij het beoordelen van een verhuurhypotheek is het eigen vermogen van de vastgoedbelegger. Dit is het geld dat de vastgoedbelegger zelf inbrengt in het project. Banken willen graag zien dat de vastgoedbelegger zelf ook financieel betrokken is bij het project, omdat dit aantoont dat de vastgoedbelegger bereid is om risico te nemen en een belang heeft bij het slagen van het project. Hoe meer eigen vermogen de vastgoedbelegger heeft, hoe groter de kans dat de bank bereid is om de verhuurhypotheek te verstrekken.

6. Persoonlijke financiële situatie

Naast de financiële situatie van het vastgoedproject zelf, zal de bank ook kijken naar de persoonlijke financiële situatie van de vastgoedbelegger. Hierbij wordt gekeken naar onder andere het inkomen, de schulden en de maandelijkse uitgaven. Ook wordt er gekeken naar de kredietwaardigheid van de vastgoedbelegger, bijvoorbeeld door te kijken naar de krediethistorie en eventuele betalingsachterstanden. Op basis van deze informatie kan de bank beoordelen of de vastgoedbelegger in staat zal zijn om de verhuurhypotheek af te lossen, zelfs als het vastgoedproject tegenvallende resultaten oplevert.

7. Overige factoren

Tot slot kunnen er nog andere factoren meespelen bij het beoordelen van een verhuurhypotheek. Zo kan de bank bijvoorbeeld kijken naar het type vastgoed dat gefinancierd moet worden. Sommige banken zijn terughoudend met het financieren van bijvoorbeeld studentenhuizen of vakantiehuizen, omdat deze als risicovoller worden gezien. Ook kan de bank kijken naar jouw ervaring als vastgoedbelegger, bijvoorbeeld of je al meerdere beleggingspanden hebt of echt een beginnend investeerder bent.

Verhuurhypotheek wat voor jou?

Een verhuurhypotheek is de meest logsiche keuze bij het aankopen van een woningbelegging. Bij het beoordelen van een verhuurhypotheek kijkt de bank naar verschillende factoren, zoals de inkomsten uit huur, kosten en opbrengsten, de waarde van het vastgoed, de financiële positie van de vastgoedbelegger, de persoonlijke financiële situatie van de vastgoedbelegger en eventuele andere factoren. Het is belangrijk om goed voorbereid te zijn en alle benodigde informatie aan te leveren bij de bank, zodat de beoordeling snel en efficiënt kan plaatsvinden. Het is ook belangrijk om te onthouden dat elke bank haar eigen criteria heeft voor het verstrekken van een verhuurhypotheek, dus het kan lonen om verschillende banken te vergelijken voordat je een keuze maakt.

Tot slot is het belangrijk om te onthouden dat een verhuurhypotheek niet voor iedereen de juiste keuze is. Het vereist een zekere mate van risicobereidheid en kan gepaard gaan met hoge kosten en onzekerheid. Het is daarom belangrijk om goed na te denken over jouw financiële doelen en om eventuele andere financieringsopties te overwegen voordat u besluit om een verhuurhypotheek aan te vragen.

Ontdek het aan- en verkoop proces via Dwello
Beleggingspand verkopen? Ontdek de voordelen van Dwello
Beleggen in woningen? Neem contact op over de mogelijkheden
Beleggen in appartementen, hele panden of portefeuilles
Meer dan 3000 beleggers
Verkopen via een besloten netwerk

Academy artikelen uit dezelfde reeks